Organizing committee

Chairs:

Qifa Zhang, Huazhong Agricultural University

Xuelu Wang, Huazhong Agricultural University

Weicai Yang, Institute of Genetics and Developmental Biology, CAS

 

Members: 

Honghong HuShunping YanJing LiShaowu Xue, Huazhong Agricultural University

Yuling Jiao, Xin Yu, Institute of Genetics and Developmental Biology, CAS

Huijun Xia, Guangcun He, Yun-kuan LiangJie Zhao, Wuhan University

Notices

Organizers

 

 

 

 

Co-organizers

 

 

 

Related conferences

International Symposium on Plant
Receptor Kinases and Cell Signaling
(June 21-23, 2019 Beijing, China)

 

21st International Conference on Nitrogen Fixation (ICNF 2019)

(October 10-15, 2019 Wuhan, China)

 

Plant Genomics in China XX

(August 19-22, 2019 Nanchang, China)